NASZE DANE:

NASZ ADRES:
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 18-400 Łomża
KONTAKT:
tel.: 452 319 213
e-mail: kancelaria@smblomza.pl
KONTO BANKOWE:
PKO SA Oddział w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

ROZKŁAD MSZY:

Pon. - Sob. 07:00, 09:00, 15:00, 18:00
Niedz. - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00

Miłość więzią doskonałości

Dzień Jedności to czas zgromadzenia duchownych i świeckich z diecezji białostockiej, drohiczyńskiej i łomżyńskiej, aby w Duchu Świętym wielbić Boga i dziękować za otrzymane dobra.

Dnia 24 września 2022 r, w Bielsku Podlaskim odbył się kolejny Archidiecezjalny Dzień Jedności dla Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. W spotkaniu tym wzięło udział 30 osób ze wspólnoty „Źródło Życia” działającej od 24 lat przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Po zawiązaniu wspólnoty w bazylice Narodzenia NMP i św. Mikołaja, Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Piotr Henryk Sawczuk, biskup diecezjalny drohiczyński. Koncelebrowało z nim 12 kapłanów. Pasterz drohiczyński ostrzegał przed tryumfalizmem i przekonaniem, że Bóg jest nam coś winien. Obdarowani przez Boga jako „maluczcy” winniśmy bezinteresownie dawać siebie Bogu i innym. „Życie we wspólnocie jest sztuką wzajemnego przebaczania i to na co dzień”. Po przejściu do hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego miała miejsce braterska agapa.

O godz. 12.00 konferencję „Oczyścić miłość” wygłosił bp Andrzej Przybylski, delegat Episkopatu Polski ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Ostrzegał w swym wystąpieniu, że „diabeł, ojciec kłamstwa, nie może do końca wymazać miłości, która jest wpisana w nasze serce przez Boga, ale może ją zafałszować, zakłamać”. Dlatego też „na pojmowanie naszej miłości trzeba nałożyć miłość Chrystusa. Spójrz na tego którego kochasz nie swoimi odczuciami i swoimi wyobrażeniami o miłości, ale spójrz miłością Chrystusa. Miłość trzeba oczyszczać jak ogród z chwastów, trzeba pokory, nie można też zgubić prawdy(bo wkradnie się fałsz). Narzędziami oczyszczania jest szczera spowiedź z dobrym rachunkiem sumienia, bo miłość potrzebuje prawdy. Potrzebuje też wiary – bo bez wiary dochodzi do zdrad, porzuceń”. Kolejnym punktem programu był obiad, a po nim modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem zakończona wspólną Koronką do Miłosierdzia Bożego.

W sesji popołudniowej konferencję „I bądźcie wdzięczni” wygłosił ks. Łukasz Plata, kapłan diecezji tarnowskiej. Mówił on o wdzięczności Bogu, Kościołowi i rodzinie. Przypominał, że „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5) i to doświadczenie obdarowania jest ciągłym wezwaniem do wdzięczności. Uprzywilejowanym miejscem wdzięczności jest Eucharystia. Tam właśnie uczymy się, że jesteśmy bezwarunkowo akceptowani i kochani przez Boga. Wdzięczność Kościołowi związana jest ze świadomością ogromnego obdarowania darem wspólnoty z Bogiem i ludźmi, darami sakramentów świętych – szczególnie Eucharystii – oraz dar Bożego Słowa. Także wdzięczność wobec rodziny jest koniecznością naszego życia, chociaż jest to niejednokrotnie ogromny trud, bo „przecież nasze rodziny nie są idealne”.

Oprócz wymienionych konferencji były również świadectwa, praca w grupach dzielenia i modlitwa wstawiennicza. Spotkanie zakończono około godz. 18.30 krótkim podsumowanie i błogosławieństwem. To był owocny czas modlitwy, przepełniony wdzięcznością za dar wiary, miłości, a także wspólnoty.


Marcin Kopacz, ks. Wojciech Rzepa

Link do zdjęć, konferencji i świadectw na stronie: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/archidiecezjalny-dzien-jednosci/

MÓDL SIE Z NAMI

Potrzebujemy każdego człowieka

TOP