NASZE DANE:

NASZ ADRES:
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 18-400 Łomża
KONTAKT:
tel.: 452 319 213
e-mail: kancelaria@smblomza.pl
KONTO BANKOWE:
PKO SA Oddział w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

ROZKŁAD MSZY:

Pon. - Sob. 07:00, 09:00, 15:00, 18:00
Niedz. - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00

IX IMIENINY ULICY.

Autor zdjęć: Adam Żebrowski - https://videozebrowski.pl

IX Imieniny ulicy księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Parafia - Sanktuarium p/w Miłosierdzia Bożego, Łomża, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 11

Non possumus - Jesteśmy dziećmi wolności - nie tylko spektakl

  • 23.09.2023 – sobota,
    15.00 Kościół p/w Miłosierdzia Bożego Łomża ·Msza Święta w intencji kanonizacji Prymasa Tysiąclecia – Kościół górny · Spotkanie autorskie z Wicestarostą powiatu łomżyńskiego Marią Dziekońską, autorką książki "Jesteśmy dziećmi WOLNOŚCI" – Aula Jana Pawła II, Kościół dolny.
  • 24.09.2023 – niedziela
    19.30 - Spektakl „Non Possumus” - GRUPA TEATRALNA DOLINA MIŁOSIERDZIA, Kościół p/w Miłosierdzia Bożego, Kościół górny.

Ulica Ks. kardynała Wyszyńskiego w Łomży, choć krótka - ma zaledwie około 500 metrów długości - pełni kluczową rolę w życiu mieszkańców, ponieważ w jej sąsiedztwie znajduje się wiele istotnych miejsc. Przy tej uliczce zlokalizowane są instytucje takie jak Parafia/Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz placówki zajmujące się zdrowiem, takie jak Łomżyńskie Centrum Medyczne, apteki, poradnie. Nie brakuje także punktów usługowych, takich jak sklepy, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, bank. Mieszkańcy ulicy Ks. kardynała Wyszyńskiego mają również dostęp do miejsc rekreacyjnych, takich jak park wodny i boisko Orlik. Dodatkowo, ulica sąsiaduje na znacznym odcinku z Parkiem Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma, co sprawia, że stanowi ona istotny element życia społecznego w tej okolicy. W bezpośrednim otoczeniu tej ulicy znajdują się także dwie szkoły podstawowe oraz miejsca upamiętniające ważne wydarzenia narodowe, takie jak Dolina Miłosierdzia ku czci ofiar I i II wojny światowej oraz pomnik upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej i smoleńskiej. To miejsce szczególnej pamięci pobytu Świętego Jana Pawła II, który na istniejącym ołtarzu papieskim sprawował Mszę św. w czerwcu 1991 roku.

Wobec powyższego zadajmy sobie pytanie, dlaczego Stefan Wyszyński jest dla nas ważną postacią? To Syn Ziemi Łomżyńskiej; Prymas Polski - Prymas Tysiąclecia, Wielki Mąż Stanu, który urodził się nieopodal Łomży 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza. W Łomży uczęszczał do gimnazjum męskiego im. Piotra Skargi w Łomży. Wielokrotnie do naszego miasta powracał w swojej posłudze i podkreślał, że tu w Łomży kształtowało się jego powołanie kapłańskie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Włocławskiej Bazylice. W okresie Powstania Warszawskiego pełnił funkcje kapelanem szpitala powstańczego w Laskach a także kapelanem AK okręgu wojskowego Żoliborz. Po zakończeniu wojny został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W marcu 1946 r. otrzymał nominację biskupa lubelskiego, a sakrę biskupią przyjął w maju tego samego roku na Jasnej Górze. Dwa lata później, w listopadzie 1948 r. Pius XII mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim - Prymasem Polski. W styczniu 1953 r. papież włączył go do Kolegium Kardynalskiego. Kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, o godzinie 4.40 Natomiast 12.09. 2021 został beatyfikowany. Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego opiera się przede wszystkim na ciągłym podkreślaniu godności człowieka jako dziecka Bożego. Nauczanie kardynała Wyszyńskiego o rodzinie to bardzo istotny element jego dziedzictwa. Problemy robotników były mu szczególnie bliskie, gdyż jako duszpasterz robotników we Włocławku odczuwał ich znaczenie oraz dramatyczne położenie bezrobotnych i niesprawiedliwość. Wiele na ten temat pisał i angażował się także w Chrześcijańskie Związki Zawodowe oraz podejmował pracę dydaktyczną w Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym. Po latach okupacji sowieckiej w Polsce Prymas Wyszyński dostrzega potrzebę nowej Polski opartej na odnowie moralnej. Poprzez działalność duszpasterską jako Prymas Polski permanentnie sprzeciwiał się marksistowskiej koncepcji życia społecznego. Na każdym miejscu bronił godności i praw człowieka, a szczególnie prawa do wolności religii. Dążył do uznania prawa polskiego Kościoła do nieograniczonej dyrektywami państwowymi działalności duszpasterskiej. Uważał równocześnie, że niezbędnie jest odrodzenie moralnych postaw jednostkowych i społecznych. Kardynał Wyszyński stał się symbolem niezawisłości Kościoła wobec totalnej ateizacji organizowanej przez PRL. W ten sposób przyczynił się do zachowania tożsamości narodowej w czasie totalitaryzmu marksistowskiego. Stał się jedną z najznakomitszych postaci w dziejach Kościoła polskiego i Kościoła we wschodniej Europie. Był on człowiekiem, który posiadał ogromny autorytet w polskiej rzeczywistości trudnych lat tzw. socjalizmu i kiełkującej demokracji. Dorobek naukowy i duszpasterski Kardynała Wyszyńskiego, stanowi olbrzymi wkład w nasze życie społeczno–gospodarczo-polityczne. Przesłanie Prymasa Tysiąclecia jest ciągle żywe i aktualne. Był on bowiem obrońcą pokoleń przed fałszem, błędami i wypaczeniami systemu totalitarnego. Poprzez swoje życie i nauczanie dokonał umocnienia wspólnoty duchowej w polskim narodzie. Kard. Wyszyński był niekwestionowanym autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu. W latach 1980-81 wspierał i chronił przed zagrożeniami rodzącą się "Solidarność". Warto poznawać spuściznę duszpasterską, naukową i społeczną Prymasa Tysiąclecia, gdyż do tego zachęcał nas Ojciec św. Jan Paweł II 28 maja 1981 w „Orędziu do Polaków”, w którym wzywał nas do medytacji postaci Prymasa Tysiąclecia, który jako „… dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno…”

Por. T. Kowalewski, Przesłanie społeczne Prymasa Tysiąclecia, w: Wielowymiarowość myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego, pod redakcją T. Kowalewskiego, Łomża 2002, s.77-83

Członek Rady Parafialnej SMB w Łomży, Przewodniczący Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, Przewodniczący KS "Civitas Christiana" w Łomży, Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej; Radny RM Łomży; socjolog, Kierownik Zakładu ZPS w Akademii Łomżyńskiej.

dr Tadeusz Kowalewski

socjolog

Galeria zdjęć

Ulica Ks. kardynała Wyszyńskiego w Łomży

MÓDL SIE Z NAMI

Potrzebujemy każdego człowieka

TOP