NASZE DANE:

NASZ ADRES:
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 18-400 Łomża
KONTAKT:
tel.: 452 319 213
e-mail: kancelaria@smblomza.pl
KONTO BANKOWE:
PKO SA Oddział w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

ROZKŁAD MSZY:

Pon. - Sob. 07:00, 09:00, 15:00, 18:00
Niedz. - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00

CHRZEST – jest bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.

Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako dzieci Boże, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wprowadzeni do wspólnoty Kościoła. Od tego momentu, jesteśmy zobowiązani do życia zgodnie z wyznacznikami wiary. W tej kwestii pomagają nam nie tylko rodzice, ale i specjalnie wybrani dla nas rodzice chrzestni. Przed latami, chrzest odbywał się w chrzcielnicy, poprzez potrójne zanurzenie w wodzie, co stanowiło nawiązanie do trzech Osób Trójcy Świętej oraz jako wspomnienie trzech dni, przez które Chrystus pozostawał w grobie. Dzisiaj sakrament chrztu wygląda nieco inaczej, ale jego znaczenie dla małego chrześcijanina pozostaje niezmienione. Chrzest zgłaszamy osobiście w kancelarii parafialnej 2-3 tygodnie przed planowanym terminem jego udzielenia. Sakrament jest udzielany w niedzielę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dokumenty potrzebne do uzyskania sakramentu chrztu:

 • - skrócony akt urodzenia dziecka z USC,
 • - świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeżeli ślub odbył się poza parafią),
 • - dane o rodzicach chrzestnych:
  •     - imiona, nazwiska,
  •     - data i miejsce urodzenia,
 • - dokładny adres zamieszkania,
 • - rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii przedkładają zaświadczenie od swoich duszpasterzy, że są wierzący i praktykujący, a więc mogą pełnić godność rodziców chrzestnych. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej parafii odpowiadającej aktualnemu miejscu zamieszkania (miejsce zameldowania nie ma znaczenie formalnego – liczy się faktyczny pobyt),
 • - potwierdzenie odbytej spowiedzi rodziców i rodziców chrzestnych,
 • - jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka. Zaświadczenia te otrzymuje się w kancelarii parafialnej parafii odpowiadającej aktualnemu miejscu zamieszkania (miejsce zameldowania nie ma znaczenie formalnego – liczy się faktyczny pobyt).

Rodzice dziecka:

Przed Chrztem dziecka rodzice powinni przygotować się duchowo do chrztu dziecka
- przystąpić do Sakramentu Pokuty,
- podczas Mszy świętej przyjąć Komunię św

W czasie chrztu dziecko powinna trzymać matka szczególnie w trzech momentach (główka dziecka na prawej ręce):
- podczas obrzędów wstępnych i wniesienia dziecka,
- podczas samego momentu chrztu sakramentu,
- podczas błogosławieństwa.

Rodzice, prosząc o chrzest dla swego dziecka, przyjmują na siebie obowiązek wychowania go w wierze. Mają dawać pierwsze świadectwo wiary – słowem i przykładem. Po udzieleniu Chrztu, rodzice dziecka wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek, zapoczątkowane na Chrzcie, nowe życie rozwijać przez chrześcijańskie wychowanie w rodzinie, nauczyć dziecko modlitwy, posyłać na katechezę, przygotować do Bierzmowania oraz do uczestnictwa w Eucharystii.

Rodzice chrzestni:

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • - ukończył 16 lat,
 • - jest praktykującym katolikiem – bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii, uczestniczy regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • - jeżeli żyje w związku to musi to być związek małżeński kościelny – sakramentalny,
 • - jeżeli jest uczniem to powinien aktualnie uczęszczać na katechizację,
 • - jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
 • - nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Chrzestnymi nie mogą być osoby:

 • - żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego),
 • - młodzież nie uczestnicząca w katechezie,
 • - osoba, która nie przyjęła sakramentu bierzmowania,
 • - obojętni religijnie,
 • - prowadzący gorszący tryb życia.

Jeżeli o chrzest dziecka proszą rodzice, którzy są ludźmi niewierzącymi lub niepraktykującymi, wtedy chrzestni muszą spełniać wymagania większe niż w sytuacji, gdy mamy do czynienia z rodzicami głęboko wierzącymi. Rola chrzestnych ma polegać wtedy na przejęciu całości lub w znacznej części obowiązku wychowania w wierze dziecka ochrzczonego. Stąd właśnie owe dodatkowe wymagania. Chrzestni w tym wypadku są bowiem nie tylko pomocnikami, ale osobami wypełniającymi podstawowe zadanie.

Więcej na stronie internetowej KEP:Liturgia KEP

Artykuł o chrzcie:Sakrament Chrztu

Artykuł o chrzcie:Co wnosi chrzest w życie człowieka

MÓDL SIE Z NAMI

Potrzebujemy każdego człowieka

TOP