NASZE DANE:

NASZ ADRES:
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 18-400 Łomża
KONTAKT:
tel.: 452 319 213
e-mail: kancelaria@smblomza.pl
KONTO BANKOWE:
PKO SA Oddział w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

ROZKŁAD MSZY:

Pon. - Sob. 07:00, 09:00, 15:00, 18:00
Niedz. - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00

Ruch Gloriosa Trinitá jest wspólnotą wiernych, poświęconych Trójcy Świętej.

W 2000 roku Jezus natchnął księdza Andrzeja Święcińskiego, kapłana wyświęconego w diecezji łomżyńskiej w 1993r., potrzebą realizacji zamierzenia mającego na celu odnowienie współczesnych rodzin i młodzieży. Wspólnota Gloriosa Trinità jest skierowana do wszystkich, którzy chcą pogłębić lub ponownie odkryć swoją wiarę. Trzy lata później projekt ten narodził się w konkretny sposób w Ruchu Gloriosa Trinità.

Wspólnota Gloriosa Trinitá jest skierowana do wszystkich ludzi, w każdym stanie życia, którzy pragną pogłębić, odkryć lub ponownie odkryć swoją wiarę. To podążanie drogą Trójcy Świętej, która jest wzorem rodziny doskonałej. Pragniemy się nią zainspirować, w naszym wspólnotowym życiu. We wspólnocie Gloriosa Trinità ludzie mogą odkryć siebie na nowo, odkryć swoją tożsamość, tożsamość dzieci Bożych, krocząc drogą świętości w życiu codziennym i we własnym środowisku.

Polskie ogniwo tego ruchu funkcjonuje od września 2004 roku. Gloriosa Trinitá zwraca się do rodzin, młodzieży, kapłanów i sióstr zakonnych, do wszystkich, którzy pragną na nowo odkryć własne powołanie, własną tożsamość dzieci Bożych podążając drogą świętości prowadzącą ku odmianie życia, do głębokiego nawrócenia i do oczyszczenia duchowego. Członków Ruchu łączy pragnienie realizacji testamentu Chrystusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15) . Rozwój duchowy członków i sympatyków Ruchu Gloriosa Trinitá realizuje się poprzez udział w Eucharystii, cotygodniowe Adoracje Najświętszego Sakramentu, spotkania w grupach dzielenia i rekolekcje wspólnotowe.

MÓDL SIE Z NAMI

Potrzebujemy każdego człowieka

TOP