NASZE DANE:

NASZ ADRES:
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 18-400 Łomża
KONTAKT:
tel.: 452 319 213
e-mail: kancelaria@smblomza.pl
KONTO BANKOWE:
PKO SA Oddział w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

ROZKŁAD MSZY:

Pon. - Sob. 07:00, 09:00, 15:00, 18:00
Niedz. - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00

KILKA SŁÓW O MAŁŻEŃSTWIE.

Sakrament małżeństwa jest publicznym wyrażeniem zgody małżeńskiej i przyjęciem zobowiązań wynikających z tego aktu. Sakramentu małżeństwa mężczyzna i kobieta udzielają sobie nawzajem. Kapłan jest tym, który błogosławi ich związek i staje się świadkiem, że małżeństwo zostało zawarte zgodnie z przepisami oraz że przyrzeczenie zostało złożone w całości i publicznie. Małżeństwo jest sakramentem społecznym i dlatego jego liturgia jest sprawowana publicznie w obecności przedstawiciela wspólnoty parafialnej (prezbitera lub diakona) oraz wobec dwóch świadków i wspólnoty wiernych. Małżeństwo może być zawarte jedynie wtedy, gdy istnieje zgoda małżeńska, tzn. kiedy mężczyzna i kobieta chcą go dobrowolnie i bez żadnego przymusu i kiedy nie ma przeszkód kanonicznych do jego zawarcia. Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

 • 1. dobrowolna zgoda na jego zawarcie,
 • 2. zgoda na związek wyłącznie z jedną wybraną osobą na całe życie
 • 3. otwartość na dzieci (…)

Gdyby podczas ceremonii ślubnej zabrakło któregoś z wymienionych elementów, takie małżeństwo nie zostałoby ważnie zawarte. Wymóg jedności i nierozerwalności małżeństwa jest podkreślany w związku z niebezpieczeństwem poligamii, w której chrześcijaństwo widzi zasadnicze naruszenie miłości i praw człowieka. Ma chronić również przed „sukcesywną poligamią”, czyli niezobowiązującymi związkami, które nie uznają jednego, zdecydowanego, bezwzględnego „TAK”. Wymóg wierności małżeńskiej zawiera w sobie gotowość do związku na całe życie, która wyklucza związki uczuciowe poza małżeństwem. Wymóg gotowości do wydania potomstwa oznacza, że chrześcijańscy małżonkowie są otwarci na dzieci, którymi Bóg zechce ich obdarzyć. Pary bezdzietne są powołane przez Boga, aby w inny sposób stawały się „płodne”

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ŚLUBU:

 • 1. karta zgłoszenia do ślubu (proszę pobrać i czytelnie uzupełnić)
 • 2. metryka chrztu ( ważna jest 6 miesięcy od daty wydania; dotyczy to tych, którzy są
 • ochrzczeni poza parafią zamieszkania),
 • 3. świadectwo bierzmowania,
 • 4. zaświadczenie z USC (w liczbie 3 egz.) o braku przeszkód z prawa cywilnego przy
 • zawieraniu sakramentu małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi),
 • 5. świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie w zakresie szkoły średniej (xero),
 • 6. kurs przedmałżeński,
 • 7. dowód osobisty,
 • 8. wdowiec/wdowa, akt zgonu współmałżonka.

BEZPOŚREDNIO PRZED MSZĄ NALEŻY DOSTARCZYĆ:

 • - kartki spowiedzi przedślubnej narzeczonych,
 • - dowody osobiste świadków,
 • - obrączki.

FOTOGRAFOWANIE i FILMOWANIE w czasie liturgii:

 • - ekipa fotograficzna lub filmowa powinna mieć ukończone szkolenie Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej lub innej Kurii w Polsce.
 • - powinni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

ZAŚMIECANIE SANKTUARIUM I TERENÓW PRZYLEGŁYCH JEST ZABRONIONE

MÓDL SIE Z NAMI

Potrzebujemy każdego człowieka

TOP