NASZE DANE:

NASZ ADRES:
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 18-400 Łomża
KONTAKT:
tel.: 452 319 213
e-mail: kancelaria@smblomza.pl
KONTO BANKOWE:
PKO SA Oddział w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

ROZKŁAD MSZY:

Pon. - Sob. 07:00, 09:00, 15:00, 18:00
Niedz. - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00
ODNOWA W DUCHU ŚWIETYM RUCH KATOLICKI W NASZYM KOŚCIELE

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM.

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym formuje swych członków do przeżywania głębi i piękna chrześcijaństwa w prawdzie wobec Boga, świata i samego siebie. Pogłębianie wspólnoty z Bogiem stanowi jej pierwszorzędny cel. Właściwa i osobista relacja chrześcijanina do Boga jest podstawowym i niezbędnym elementem w dalszym jego rozwoju duchowym. Realizuje się ona przez proces głębokiego osobistego nawrócenia, rozwój cnót teologalnych i odnowę modlitwy chrześcijańskiej. Formacja członków grupy dokonuje się podczas Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy, cotygodniowych spotkań modlitewnych, połączonych z rozważaniem Pisma Świętego i dzieleniem się do-świadczaniem Boga w swoim życiu. Odnowa w Duchu Świętym naszej Parafii to świetny przykład żywej i aktywnej wspólnoty. Spotkania Wspólnoty odbywają się w każdą środę po Mszy świętej o godzinie 18:00. Ponadto w ostatnią środę miesiąca o godzinie 18:00 odprawiania jest Msza święta o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Zapraszamy.

ks. Wojciech Rzepa

MÓDL SIE Z NAMI

Potrzebujemy każdego człowieka

TOP