NASZE DANE:

NASZ ADRES:
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 18-400 Łomża
KONTAKT:
tel.: 452 319 213
e-mail: kancelaria@smblomza.pl
KONTO BANKOWE:
PKO SA Oddział w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

ROZKŁAD MSZY:

Pon. - Sob. 07:00, 09:00, 15:00, 18:00
Niedz. - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

Stowarzyszenie zostało erygowane 14. X. 1992 r. dekretem biskupa łomżyńskiego Juliusza Peatza w duchu nadziei i zaufania, aby inicjatywa zespołowego apostolstwa stanowiła „znak wspólnoty i jedności Kościoła w Chrystusie” (DA, n.18) - zgodnie z nauka Vaticanum II. Była to odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w Adhortacji Apostolskiej „Christrfideles Laici”, aby uczynnie uczestniczyć w życiu publicznym. W dniu 13. X1.1992 r. SRK DŁ zostało zarejestrowane w Sadzie Wojewódzkim w Łomży ( Sygn. Akt: I. Ns.Rej.St.19/92).

Celem Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej, jest kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z nauką Kościoła.; troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz dbanie o właściwe warunki jego rozwoju; prowadzenie prac wychowawczych wśród młodzieży i dzieci; podejmowanie inicjatyw społeczno - politycznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie; udział w apostolatach Kościoła.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej powstało w 1992 r. Najważniejsze dokonania i wydarzenia 1992-2022 to zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz programach gospodarczych, społecznych, kulturalnych i wychowawczych poprzez liczne działania wobec polskiego i międzynarodowego ustawodawstwa. Nasze inicjatywy wspierające rodziny w wychowywaniu dzieci i młodzieży to m.in.: podjęcie współpracy ze Zjednoczeniem Polek na Emigracji w Londynie w zakresie pomocy charytatywnej rodzinom w Kraju -1994, prowadzenie przedszkola specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych (marzec) - od czerwca 1998 r. do 2004 roku oraz zajęcia edukacyjne i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez turnusy rehabilitacyjne w 2015, 2016, 2017 roku.

Działalność SRK opiera się na prowadzeniu spotkań formacyjnych w kołach parafialnych, udział w uroczystościach parafialnych i patriotycznych, udział w pielgrzymkach oraz orszakach Trzech Króli i marszach dla życia. Włączamy się w prace Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich poprzez takie działania jak np. podjęcie apelu do rządzących ws. zwlekania przez Sejm i Trybunał Konstytucyjny z rozpatrzeniem odpowiednio inicjatywy ustawodawczej i skargi konstytucyjnej dotyczących uchylenia ustawowych przepisów proaborcyjnych oraz ich zgodności z Konstytucją – 26 września 2020 r.; skierowanie listu otwartego do Prezydenta RP Andrzeja Dudy ws. jego projektu ustawy zezwalającej na aborcję w przypadku wad letalnych lub ich podejrzenia na etapie życia płodowego dzieci nienarodzonych – 10 listopada 2020 r. ; skierowanie listu otwartego w obronie św. Jana Pawła II, tj. przeciwko medialnym próbom niszczenia Jego autorytetu – 28 listopada 2020 r.; skierowanie listu do Ministra Edukacji i Nauki ws. jego zapowiedzi utworzenia działu nauki o rodzinie, w nawiązaniu do działań PFSRK w zakresie polityki prorodzinnej w latach 1998-2001, w ramach rządowego zespołu międzyresortowego powołanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Prorodzinnej Państwa – 12 kwietnia 2021 r. Jesteśmy stowarzyszeniem pożytku publicznego i możemy pozyskiwać 1% podatku z PIT na cele statutowe.

Członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich może zostać osoba pełnoletnia dająca gwarancje realizacji celów i zadań stowarzyszenia poprzez właściwą postawę moralną w życiu osobistym i publicznym. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego od 2005 roku – KRS 0000140029. Posiadamy swoja koła w Wyszkowie, Zambrowie, Kolnie i Łomży. Nasz adres: srklomza@gmail.com

Zarząd Główny SRK DŁ

  • Edward Odojewski – Prezes,
  • Marek Komorowski – Wiceprezes ds. organizacyjnych,
  • Bogusława Borys – Skarbnik
  • Katarzyna Kowalewska – Sekretarz,
  • Tadeusz Kowalewski – Rzecznik informacji.

Materiał opracował: Tadeusz Kowalewski

MÓDL SIE Z NAMI

Potrzebujemy każdego człowieka

TOP