NASZE DANE:

NASZ ADRES:
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 18-400 Łomża
KONTAKT:
tel.: 452 319 213
e-mail: kancelaria@smblomza.pl
KONTO BANKOWE:
PKO SA Oddział w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

ROZKŁAD MSZY:

Pon. - Sob. 07:00, 09:00, 15:00, 18:00
Niedz. - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00

WINCENTYŃSKA MŁODZIEŻ MARYJNA

KILKA SŁÓW O WSPÓLNOCIE

WMM (Wincentyńska Młodzież Maryjna) to Stowarzyszenie zrzeszające dzieci i młodzież, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré w 1830, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX 1847 roku. Angażujemy się w sposób czynny i odpowiedzialny w życie i działalność Kościoła lokalnego – diecezji i parafii. Organizujemy się w formie scholi, ubogacając liturgię parafialną. W Ewangelii odkrywamy Maryję jako wzór wszystkich wierzących, odnajdujemy w niej inspirację i pomoc w kroczeniu drogą wiary i miłości. Stowarzyszenie tworzymy my – świeccy (dzieci i młodzież). Jesteśmy zarejestrowani w ramach Stowarzyszeń Międzynarodowego Laikatu Wiernych i kierujemy się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego. Każdy z nas należy do Rodziny Wincentyńskiej. Wzorem św. Wincentego a Paulo ewangelizujemy i służymy ubogim. Chcemy pełnić naszą misję apostolską wśród młodzieży i najuboższych.

NASZE CELE:

  • Wychowanie w wierze i modlitwie,
  • Pogłębienie i szerzenie nabożeństwa do Maryi,
  • Budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego służąc wszystkim ludziom ubogim: młodym i starszym.

Materiał opracowano na podstawie: www.mlodziezmaryjna.pl

MÓDL SIE Z NAMI

Potrzebujemy każdego człowieka

TOP